فاطمه شعبان زاده

فاطمه شعبان زاده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

وکیل دعاوی اداره کار

مدرس و مترجم زبان عربی

دکلماتور و گوینده

کوهنورد و طبیعتگر مي باشد

مترجم و مدرس زبان عربی

جهت وكالت و مشاوره در زمينه اداره كار ، تعاون و رفاه اجتماعي به شماره تلفن ٠٩٩١٨٧١٩٥٥٤ تماس حاصل نماييد

اینستاگرام

@tadvinefilm

تلفن

09196367274

021-55613953

تلگرام

@orderprojectir

فاطمه شعبان زاده
فاطمه شعبان زاده
فاطمه شعبان زاده
فاطمه شعبان زاده
فاطمه شعبان زاده